img4

Stal jest stopem żelaza z węglem, obronionym plastycznie i cieplnie. Konstrukcje stalowe cechują się dużą wytrzymałością i trwałością. Budynki o stalowej konstrukcji cechują się wielką funkcjonalnością, bowiem stosunkowo łatwo je przerobić na obiekty o całkiem odmiennej funkcji.

W budownictwie wykorzystuje się zazwyczaj dwa rodzaje stali. Należy do nich stal zbrojeniowa, której używa się przede wszystkim przy wykonywaniu elementów żelbetonowych. Drugim rodzajem jest stal konstrukcyjna. Przeznaczona głównie do konstrukcji nośnych stropów, dachów i słupów.

Stal można podzielić również ze względu na jej skład chemiczny. Stal węglowa jest takim materiałem, którego głównym materiałem jest dodatkowo węgiel. Jest do aż do 2%. Natomiast wartość pozostałych składników nie powinna przekraczać narzuconej odgórnie wartości dla danego gatunku. Stal stopowa sama dzieli się na dwie podkategorie – wysoko i niskostopowa. Stal stopowa, oprócz żelaza czy węgla zawiera również inne składniki dodane w celu uzyskania pożądanych wartości. Stal dzielimy również w zależności od stopnia odtlenienia. Podział jest następujący: uspokojone, półuspokojone oraz nieuspokojone.

Do wyrobów stalowych zaliczyć można kształtowniki. Otrzymywane są one w procesie walcowania stali, lub w procesie gięcia blachy. Pierwszy z nich jest wykonywany na gorąco, natomiast drugi – na zimno. Z kształtowników wykonuje się wiele obiektów. Do najistotniejszych należą : słupy, balustrady, wzmocnienia konstrukcji dachowej, belki i podciągi.  Kształtownikami stalowymi są np. płaskowniki, kątowniki, dwuteowniki oraz ceowniki.